Sanderus catalogue

Old, antique map of the British Isles, by Hendrik Doncker.

Item number:18567
Category:Antique maps > europe > british isles
Price: 650 Euro ($721.5 / £572)
Add to shoppingcart

Paskaarte om achter Yrlant om te Zeylen van Hitlant tot aen Heyssant - Doncker Hendrik ,Ca.1665.


Old map of the British Isles, by Hendrik Doncker.

Copper engraving
Size: 43.5 x 53cm (17 x 20.7 inches)
Verso: Blank
Condition: Old coloured, age toned, some foxing, close margins (3-10mm), backed with paper as issued.
Condition Rating: B
References: Koeman, Don8B [7].

From: De Zee-Atlas of Water-Waerelt, Vertoonende alle de Zee-Kusten Van het bekende des Aerd-Bodems Met een generale beschrijvinge der selve:Seer dienstigh voor Schippers en Stuur-lieden, mitsgaders Kooplieden om op 't Kantoor gebruckt te worden. ... t' Amsterdam, By Hendrick Doncker, 1665. (Koeman, Don5A)

Questions about this map?
Copyright © 2004 - 2019 Sanderusmaps.com - All rights reserved. Site development by 9000 Studios.