Dorigo-Franssen (Brabant)

Mario Dorigo & Mathieu Franssen

Brabantia Ducatus.

Geschiedenis en Cartobibliografie van het Hertogdom Brabant tot 1795.

Leiden - Boston, Brill - Hes & De Graaf, 2018.

ISSN 2468-3019

ISBN 9789004367029