de Rijke (Friesland)

P.J. de Rijke

FRISIA DOMINIUM.

Kaarten van de provincie Friesland tot 1850.

Geschiedenis en Cartobiografie.

't Goy-Houten, Hes & De Graaf, 2006.

ISBN 90 6194 419 8
ISBN 13 978 90 6194 419 5