Cartografia de les Illes Balears.

Cartografia de les Illes Balears.

Compendi de mapes impresis durant els segles XVI, XVII I XVIII.

Catàleg descriptiu i il-lustrat.
Estudi cartobibliogràfic.

Sa Nostra, 2000.