Blonk D.I.

Dirk Blonk en Joanna Blonk-van der Wijst.

HOLLANDIA COMITATUS.

Een kartobibliografie van Holland.

Hes & De Graaf Publishers BV, 2000.