Blonk-van der Wijst (Zeeland)

Dick en Joan Blonk - van der Wijst.

ZELANDIA COMITATUS.

Geschiedenis en Cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860.

Houten, Hes & De Graaf Publishers BV, 2010

ISBN 978 90 6194 240 5